VVS & Kylteknik i Eskistuna - Start
Meny
STARTSIDA VERKSAMHET KVALITET MILJÖ KONTAKTA OSS
Meny
VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB - Banner
 
Miljöpolicy för VVS & Kylteknik I Eskilstuna AB
Vi skall genom att genomföra förbättringar minimera miljömässigt negativa effekter som kan påverkas genom vår verksamhet.

Då vår verksamhet innebär att vi arbetar med kunder som ofta har egen miljöpolicy så har vi två delar i vår miljöpolicy och skall
internt arbeta för att uppnå vårt mål genom att:
- Säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.
- Använda leverantörer och samarbetspartner som uppfyller högt ställda
  miljökrav.
- Prioritera användning av miljömärkta produkter.
- Företaget ska minimera användningen av naturresurser och minska avfallet
  genom återanvändning och återvinning.
- Arbeta mot att få ett miljöledningssystem inom ISO 14000-serien.

externt, hos kunder, arbeta för att uppfylla de krav kunden har avseende miljö och följa deras miljöpolicy.
  VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB - Kontaktuppgifter