VVS & Kylteknik i Eskistuna - Start
Meny
STARTSIDA VERKSAMHET KVALITET MILJÖ KONTAKTA OSS
Meny
VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB - Banner
 
Kvalitetspolicy för VVS & Kylteknik I Eskilstuna AB
Målet för vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder och övriga intressenter. Målet nås genom att leverera tjänster med rätt kvalitet.

Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet. Rätt kvalitet innebär vidare att varor och tjänster uppfyller specificerad kvalitet att tjänster levereras i avtalad tid.

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete erfordrar identifiering av kunden och dennes behov och präglas av:
- Fokusering på tydliga, kommunicerade och mätbara mål
- Ständigt pågående och systematisk förbättring av vårt arbetssätt
- Strävan att göra rätt från början
- Arbeta mot att få ett kvalitetsledningssystem inom ISO 9000-serien.
  VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB - Kontaktuppgifter